Skip to main content

Posts

Featured

Regular Expression - Python3

Bạn có lẽ đã quen với việc tìm kiếm văn bản bằng cách nhấn Ctrl + F gõ vào đó những từ mà bạn muốn tìm. Regular Expressions nâng thêm một tầm mới: Nó cho phép bạn chỉ định một mẫu của văn bản muốn tìm. Bạn có thể không biết chính xác số điện thoại của công ty, nhưng nếu bạn sống ở Mỹ hoặc Canada, bạn biết nó có ba chữ số theo sau là dấu gạch nối, ba chữ số tiếp theo, gạch nối và cuối cùng là bốn chữ số. Đó là cách bạn, giống như con người nhận biết số điện thoại khi bạn nhìn thấy: 445-555-1234 là số điện thoại, 4,551,155,1234 thì không.
Regular Expressions (RE) là hữu ích, nhưng không nhiều người không phải lập trình viên biết về mặc dù là những người soạn thảo hiện đại và người xử lý văn bản, như là Microsoft Office và Open Office có chức năng "find và find-and-replace" mà có thể tìm kiếm dựa trên RE. RE tiết kiệm nhiều thời gian không chỉ cho những người dùng phần mềm mà ngay cả cho lập trình viên. Trong thực tế, chuyên gia công nghệ Cory Doctorow lập luận rằng thậm chí tr…

Latest Posts

Django Docucment

Những ứng dụng Android tốt nhất

New words

Chap 2 - Cách hoạt động của chương trình

Khiến cho máy tính chạy Linux của bạn tuyệt vời hơn với Conky

Từ vựng 30/10

Bí tiểu ở người mẹ sau sinh

How to fix Window error 0x00000709 cannot set default Printer